Leerproblemen en Reflexen

Leerproblemen en Reflexen

Leerproblemen en MobiLeren


Heeft uw kind leerproblemen op het gebied van

– taal: spelling, grammatica en woordenschat

– lezen (dyslexie) en begrijpend lezen

– rekenen (ook ernstige rekenproblemen en dyscalculie)

– overige schoolvakken


MobiLeren wil door middel van Remedial Teaching (letterlijk: herstellend lesgeven) uw kind begeleiden in het eigen maken van reeds op school aangeboden, maar nog niet beheerste stof.


Er is geen sprake van bijles waarbij de leerstof nog eens extra geoefend wordt. Het aanbod van MobiLeren gaat dieper omdat er (behandel)technieken worden aangeboden die uitgaan van en gericht zijn op het specifieke probleem van uw kind.


Door de persoonlijke en op het kind afgestemde aandacht kunnen we de kansen van uw kind optimaal benutten. Er zal teruggegrepen worden op de vaardigheden en de stof die uw kind al wel beheerst en van daaruit zal de kennis en kunde worden uitgebreid. Hierdoor zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien.


MobiLeren heeft voldoende mogelijkheden en benaderingswijzen in huis om aan te sluiten bij de specifieke leerstijl van uw kind.


Lees problemen of visuele problemen?

Bij leesproblemen zal ik tijdens het onderzoek kijken naar eventuele visuele problemen, met name oogsamenwerking.

Bij visuele problemen wordt vaak alleen gedacht aan verziend en bijziend. Maar er is veel meer; ogen en hersenen werken nauw samen bij het waarnemen van de wereld om je heen (en dus ook de lesstof). Het is heel belangrijk dat ogen goed bewegen, goed kunnen richten, heel goed kunnen samenwerken en goed scherp kunnen stellen.

Klopt er één (of meerdere) van deze dingen niet

dan kun je bijvoorbeeld last hebben van dansende letters,

laag tempo in lezen, overslaan van woorden, moeite met begrijpend

lezen, teruglopend leestempo en/of toenemend aantal fouten,

geïrriteerde, tranende of vermoeide ogen en nog tal van andere

problemen of symptomen.

Deze visuele disfuncties kunnen met training worden verholpen.

Dit betekent de problemen aanpakken bij de basis.

Het kan dus zomaar dat leesproblemen aangepakt worden door

oogoefeningen!Rekenproblemen

Uiteraard kijk ik eerst naar de basis van de rekenproblemen; wat kan uw kind wel en waar laat het steekjes vallen. Hoe is de lateralisatie van het kind verlopen, hoe is de ruimtelijke beleving en oriëntatie? Dit zijn essentiële vaardigheden om tot rekenen te komen.

Bij uitval op rekenen kan Jamara rekenen een oplossing zijn. Jamara is een rekenaanpak om kinderen en jongeren alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Eerst wordt er aan de basale rekenvoorwaarden gewerkt alvorens te gaan oefenen met het 'echte' rekenen.

Klik hier voor meer informatie betreffende Jamara

Visuele Leerstijl

Soms blijkt dat kinderen een visuele leerstijl hebben ("beelddenkers"). Bij deze kinderen zal de lesstof (deels) op een andere manier dan in de klas gebruikelijk aangeboden moeten worden.

Het leren volgens de "Ik Leer Anders" methode en het spellen middels "WoordBeeldTrainer" sluiten hier perfect op aan.

Meer informatie over de visuele leerstijl/beelddenken vindt u hier


Reflexen en reflexrestanten


Door gericht bewegen leerproblemen verminderenIeder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals bijvoorbeeld zuigen, grijpen en schrikreactie. Reflexen zijn een fascinerende reeks automatische bewegingen die ieder mens bij de geboorte meekrijgt. Sommige reflexen zijn bedoeld om ons hele leven bij ons te blijven (bv snel je voet optrekken als je in iets scherps stapt), andere moeten zich 'slapende houden' wanneer hun functie is vervuld. In een vaste volgorde worden de reflexen dus actief en stimuleren ze elkaar. Eén voor één worden ze in het systeem opgenomen en geïntegreerd.


In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen. Dit bijzondere proces verloopt niet altijd hoe het hoort. Soms is hier een aanwijsbare oorzaak voor, zoals een bevalling die niet verliep zoals het hoorde.


Als (primaire) reflexen niet geïntegreerd raken, heeft dit de nodige consequenties. Zij verstoren het bewuste bewegen en de meest eenvoudige bewegingen kosten onnodig veel moeite.

Een kind ontwikkelt hierdoor inefficiënte compensaties. Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren, of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.


Het doel van Reflex Integratie is om primaire reflexen te helpen ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein. Dit doen we door met het lichaam gerichte bewegingen te maken waardoor de hersenstam 'leert' dat deze specifieke reflex 'niet meer nodig is'.


De bewegingen die gebruikt worden zijn gebaseerd op reflex patronen en ritmische bewegingen. Het merendeel van de bewegingen wordt op de vloer gedaan; samen of alleen. Sommige bewegingen worden met lichte aanraking ondersteund.


Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. Reflex Integratie is net zo effectief bij kinderen als bij volwassenen.


Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®


.