Home

Welkom bij MobiLeren


Door gericht bewegen leerproblemen opheffen of verminderen


    "Bewegen is goed voor je brein"

***

"Bewegen tijdens het leren geeft betere resultaten"

***


Bewegen en Leren hebben een onlosmakelijke connectie.

Eerst bewegen, véél bewegen, gevarieerd bewegen én gericht bewegen en dan leren. Dan dús leren!

Bewegen is in mijn praktijk het uitgangspunt om tot leren te komen.Wanneer leerstof gekoppeld wordt aan bewegen beklijft het geleerde beter en langer. 

Door bewegen gaat er meer bloed en dus meer zuurstof naar de hersenen. Leren is daardoor makkelijker. 

Het blijkt dat kinderen vanaf groep 3 zo'n 6 uur per dag passief op een stoel zitten*. Ze moeten dus van hun stoel af, want bewegen hoort bij kinderen. En door bewegen léren kinderen!


De afgelopen jaren heeft onderzoek uitgewezen dat een niet vloeiend doorlopen motorische- en neuromotorische ontwikkeling leerproblemen kan veroorzaken.

Het aanbod van MobiLeren kenmerkt zich door begeleiding daar waar leerachterstanden en leerproblematiek gerelateerd blijken aan bewegen.


MobiLeren is gespecialiseerd in Nieuwe-Leer-Strategieën.

Vanuit een totaal aanpak wordt naar de oorzaak van leerproblemen gezocht.

Hierbij wordt tevens gekeken naar, op het eerste oog, niet-zichtbare onderliggende oorzaken.

De neuromotorische, sensorische, visuele en auditieve ontwikkeling hebben een duidelijke plaats binnen het onderzoek en de benadering van het leerprobleem.

   Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

via het contactformulier(* bron: Onderwijs Maak je Samen; “Leren doe je met je lijf”)