Leerproblemen

Leerproblemen

Leerproblemen en MobiLeren

 

Heeft uw kind leerproblemen op het gebied van

– taal: spelling, grammatica en woordenschat

– lezen (dyslexie) en begrijpend lezen

– rekenen (ook ernstige rekenproblemen en dyscalculie)

– overige schoolvakken

 

MobiLeren wil door middel van Remedial Teaching (letterlijk: herstellend lesgeven) uw kind begeleiden in het eigen maken van reeds op school aangeboden, maar nog niet beheerste stof.

 

Er is geen sprake van bijles waarbij de leerstof nog eens extra geoefend wordt. Het aanbod van MobiLeren gaat dieper omdat er (behandel)technieken worden aangeboden die uitgaan van en gericht zijn op het specifieke probleem van uw kind.

 

Door de persoonlijke en op het kind afgestemde aandacht kunnen we de kansen van uw kind optimaal benutten. Er zal teruggegrepen worden op de vaardigheden en de stof die uw kind al wel beheerst en van daaruit zal de kennis en kunde worden uitgebreid. Hierdoor zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien.

 

MobiLeren heeft voldoende mogelijkheden en benaderingswijzen in huis om aan te sluiten bij de specifieke leerstijl van uw kind.

 

Lees problemen of visuele problemen?

Bij leesproblemen zal ik tijdens het onderzoek kijken naar eventuele visuele problemen, met name oogsamenwerking.

Bij visuele problemen wordt vaak alleen gedacht aan verziend en bijziend. Maar er is veel meer; ogen en hersenen werken nauw samen bij het waarnemen van de wereld om je heen (en dus ook de lesstof). Het is heel belangrijk dat ogen goed bewegen, goed kunnen richten, heel goed kunnen samenwerken en goed scherp kunnen stellen.

Klopt er één (of meerdere) van deze dingen niet

dan kun je bijvoorbeeld last hebben van dansende letters,

laag tempo in lezen, overslaan van woorden, moeite met begrijpend

lezen, teruglopend leestempo en/of toenemend aantal fouten,

geïrriteerde, tranende of vermoeide ogen en nog tal van andere

problemen of symptomen.

Deze visuele disfuncties kunnen met training worden verholpen.

Dit betekent de problemen aanpakken bij de basis.

Het kan dus zomaar dat leesproblemen aangepakt worden door

oogoefeningen!

 

 

Rekenproblemen

Uiteraard kijk ik eerst naar de basis van de rekenproblemen; wat kan uw kind wel en waar laat het steekjes vallen. Hoe is de lateralisatie van het kind verlopen, hoe is de ruimtelijke beleving en oriëntatie? Dit zijn essentiële vaardigheden om tot rekenen te komen.

Bij uitval op rekenen kan Jamara rekenen een oplossing zijn. Jamara is een rekenaanpak om kinderen en jongeren alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Eerst wordt er aan de basale rekenvoorwaarden gewerkt alvorens te gaan oefenen met het 'echte' rekenen.

Klik hier voor meer informatie betreffende Jamara

 

 

 

 

Visuele Leerstijl

Soms blijkt dat kinderen een visuele leerstijl hebben ("beelddenkers"). Bij deze kinderen zal de lesstof (deels) op een andere manier dan in de klas gebruikelijk aangeboden moeten worden.

Het leren volgens de "Ik Leer Anders" methode en het spellen middels "WoordBeeldTrainer" sluiten hier perfect op aan.

Meer informatie over de visuele leerstijl/beelddenken vindt u hier

 

 

 

 

www.MobiLeren.nu

info@MobiLeren.nu

Ellemieke van den Berg

Liguster 1

3224TM Hellevoetsluis

06-44836444